Condicions de Compra

Les presents condicions generals de contractació s'apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga virtual, Bloguera.shop, d'ara endavant El venedor. Per a més informació sobre El Venedor i la nostra Política de Privacitat consulti l'Avís Legal allotjat al peu de cada pàgina d'aquesta botiga.

Els preguem que llegeixin atentament les presents Condicions de Compra i la nostra Polítca de Privacitat abans de realitzar la comanda. Si no està vostè d'acord amb totes les Condicions de Compra i amb la Política de Privacitat, no ha de realitzar cap comanda.

1.Identificació

El Venedor és una unitat de negoci pertanyent a Bloguera.shop, proveïda de NIE: X06552888G. Qualsevol comunicació es podrà a l'adreça de correu electrònic tienda@bloguera.shop

1. Activitat

El Venedor es dedica a la venda a distància, preferentment per internet, de Moda i Complements.

2. Continguts i informació subministrada en el website

El Venedor es reserva el dret a modificar l'oferta comercial presentada en el website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment. El Venedor fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat del Venedor, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, El Venedor li comunicarà a el client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Els continguts del lloc web El Venedor podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

El Venedor no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per El venedor. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors d'aquests productes. El client entén que El Venedor és un mer intermediari entre ell i aquest fabricant o distribuïdor.

3. Sistema de venda

Per realitzar una compra, l'usuari pot triar entre diverses formes de fer-nos arribar la seva comanda:

• Internet mitjançant el «carro de la compra

• Correu electrònic: tienda@bloguera.shop

4. Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la pàgina web del Venedor, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que hagin de ser lliurades dins del territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA.

Les compres que hagin de ser lliurades en territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, oa Canàries, Ceuta o Melilla estaran exemptes de l'IVA.

5. Forma de pagament

Targeta de Crèdit a través de Redsys

6. Enviament i terminis de lliurament

El Venedor envia les comandes als seus clients a través de l'empresa de transport urgent de reconegut prestigi nacional Correus Express en un termini de 24 / 72h laborables a l'àmbit nacional de la península.

No obstant això, poden variar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda. Especialment:

 Els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia. L'empresa Bloguera.shop no es fa responsable dels retards que puguin ocasionar tercers.

 Les despeses d'enviament que apareixen a la web a l'realitzar la comanda són orientatius i es calculen en base a un pes estadístic mitjà d'1 quilo. El Venedor es reserva el dret a alterar els costos d'enviament quan el pes sol·licitats variï en més / menys un 10% pel que fa a el pes mitjà esmentat. En cas de produir-se una variació de preu, El Venedor comunicarà per mitjà de correu electrònic a el client la variació i el client podrà optar per anul·lar la seva comanda sense que se li pugui imputar cap cost.

Bloguera.shop no es fa responsable dels càrrecs addicionals de Duana així com retards que poguessin portar els enviaments a les Illes Canàries o Estranger.

Qualsevol pèrdua per part de la missatgeria de transport i que accepti la devolució el venedor, es realitzarà en un termini no superior a 10 setmanes.

7. Obligacions el client

El client del Venedor es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

Es compromet a mantenir un respecte cap als dirigents del website o, si s'escau, es podrà cancel·lar la comanda sempre que l'empresa estimi oportú.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents condicions generals de contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa El venedor.

Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal al nostre lloc web.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament veraç i sense error en què pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies (de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00). En cas d'incompliment per part de client d'aquesta obligació, El Venedor no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

Així mateix, si es produís una devolució de l'paquet per estat absent, ha d'abonar de nou els costos d'enviament oportuns a la seva ciutat en la forma de pagament que li faciliti l'empresa Bloguera.shop.

8. Factura Electrònica

L'usuari presta el seu consentiment exprés per rebre factures electròniques per part de Bloguera.shop, renunciant a rebre factures en paper.

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb El Venedor es sotmeten a la legislació d'Espanya - Bloguera.shop.

En cas de qualsevol conflicte o discrepància, el fur aplicable serà el dels jutjats o tribunals de venedor.